Provins 1/2021: Áillohaš

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. 

Innehåll

 • Nils-Aslak Valkeapää: Sámieatnan duoddariid.
 • Sigbjørn Skåden: I pendelns omfamning.
 • Malin Nord: En hoppfull vind blåste in.
 • Niillas Holmberg: Överläggningar.
 • Harald Gaski: Reinflokkens vandring som spor i ord.
 • Omläsningen. Linnea Axelsson: om Vidderna inom mig.
 • Numrets konstnär: Nils-Aslak Valkeapää
 • Britta Marakatt-Labba: En signatur skriven i rött – om Valkeapääs bildkonst.
 • Nils-Aslak Valkeapää: Rimfrosthuvud och drömsynen.
 • Junichiro Okura: om Rimfrosthuvud och drömsynen.
 • Sofia Jannok: Som en viskning över hela Sapmi.
 • Krister Stoor: Mannen som spårar ur.
 • Inger-Mari Aikio: Go dát lea meattá.