Samtiden 4/2010

Jonas Gahr Støre Utenrikspolitikk i forandringenes tid Foreign policy in times of change Tom Segev Israel – hinsides Netanyahu og Obama Israel -- well past Netanyahu and Obama Johan H. Andresen Det nye velferdssamfunnet – hvordan entreprenørens initiativ løser sosiale problemer The new welfare state -- how the initiative of the entrepreneur solves social problems Anja Sletteland I klimaskeptikerens hjerne Inside the mind of the climate-sceptic Jo Bech-Karlsen Når reportere flytter trær When reporters move trees Karl Ove Knausgård Hjelpemann på Bibelen God's little helper Torkel Brekke Gud på anbud God for sale Johanne Sundby Hva er en mor? What is a mother? Maria Tryti Vennerød Fallen engel Fallen angel Aina Hammer Å speile en befolkning To mirror a people Synne Starvik /Opplysningskontoret.org Zen og kunsten å vedlikeholde en koalisjonsregjering Zen and the art of coalition government maintenance