Utflukt 2/2017: Temanummer – Valget 2017

Utflukt er et idealistisk drevet tidsskrift med en bred orientering mot kultur, litteratur og samfunnsspørsmål. Redaksjonen består utelukkende av kvinner. Vi er feminister i praksis som ønsker at Utflukt skal være et springbrett for uetablerte skribenter, illustratører og designere hvor minst 50 % av bidragsyterne er kvinner. Utflukt har også fokus på eksperimentering med form og innhold. Vi ønsker å utfordre tidsskriftformatet og komme i forkant av tankene om hva et tidsskrift kan være