Bøker av Aristoteles

Kun lagervarer
Den nikomakiske etikk
Hva er det gode liv? Dette spørsmålet har formodentlig opptatt mennesket til alle tider, og det er utgangspunktet for den delen av den filosofiske... Les mer
Om sjelen
Aristoteles’ oppfatning av menneskets sjelsliv var vesentlig forskjellig fra den psykologi som hans læremester Platon hadde forfektet. I... Les mer
Athenernes statsforfatning
Athenernes statsforfatning er en av 157 beskrivelser av greske bystaters forfatninger som ifølge opplysninger fra antikken ble samlet og utgitt av... Les mer
Retorikk
En kritisk offentlighet forutsetter retten til fri tale; den forutsetter i sin tur borgere som evner å tolke og som evner å uttrykke seg i tale,... Les mer
Om diktekunsten
I Om diktekunsten formulerer Aristoteles teorien om dramaets tre enheter: tidens, stedets og handlingens enhet. Her introduseres også sentrale... Les mer
218,-
Poetikken
'Poetikken' er i Aristoteles' omfattende og videnskabssættende forfatterskab værket om den menneskelige frembringelse, vi kalder drama, epik,... Les mer
Etikken
Teksten er oversat fra oldgræsk efter I. Bywaters udgave af ’Ethica Nicomachea’ i Oxford Classical Texts – den latinske titel skyldes... Les mer
Tre böcker om själen
Få filosofer har utövat ett sådant inflytande på den västerländska tanketraditionen som Aristoteles. I Om själen, förmodligen tillkommen... Les mer
Om sjælen
Denne nyoversættelse fra oldgræsk følger W. D. Ross’ udgave af ’De Anima’ i Oxford Classical Texts og erstatter på dansk Poul Helms’... Les mer
Den nikomachiska etiken
Daidalos gör den insats som man kunde förvänta sig av de stora förlagen i Stockholm. Man tar sitt ansvar för att de viktiga böckerna i det... Les mer
Politiken
Aristoteles Politiken är en utläggning om statskonsten, dess teori och praktiska utformning. I den version som finns bevarad består skriften av... Les mer