Bøker av Audun Lindholm

Kun lagervarer
Vagant 3-4/2023: Ungdom
Lenge sto ungdommen for optimisme, følsomhet og fremskritt. Den som avviste eller uttrykte seg mistrøstig om de unge fremsto komisk, og tilhørte... > Les mer
Tanken fødes i munnen
Samtaleboken Tanken fødes i munnen av Daniel Ginsby og Audun Lindholm utgis som et samarbeid mellom Audiatur og Prosopopeia i forbindelse... Les mer
Det skal vera tid, det skal vera skrift
Norsk tidsskriftforening har invitert skribentar, redaktørar og forskarar til å diskutere tidsskriftas rolle i den nye boka Det skal vera tid,... Les mer
Vagant 1/2023
Noen burde skrive forbudets kulturhistorie, hevder Vagant i dette nummeret. En rekke bidragsytere bidrar med utkast i så måte, i en fyldig... > Les mer
Vagant 2/2023
I 2023 er det lettere å få gehør for dystopier og skrekkvisjoner enn lyse fremtider der menneskehetens problemer er løst av kløktige... > Les mer
Vagant 4/2022
I Vagant 4/2022 kan man lese om gotisk litteratur, Nordahl Griegs tid i Oxford, Alfred Fidjestøls biografi om Georg Johannesen – og mye mer. Ikke... > Les mer
Vagant 3-4/2021
Siegfried Kracauer (1889–1966) var en pioner i forståelsen av moderne vestlig populærkultur: Han gransket den i sammenheng med samfunnsmessige... > Les mer
Vagant 3/2022
Vagant 3/2022 presenterer en rekke ulike eksempler på hvordan litteratur kan vitne om historiske erfaringer. Mats O. Svensson tar for seg en... > Les mer
Vagant 2/2022
Ingen diktator har noensinne undervurdert litteraturens kraft, og ingen kritiker er så nidkjær som den som jobber for sensuren. Politiske... > Les mer
Vagant 1/2022
Dette nummeret av Vagant står i samtalens tegn. Espen Grønlie og Pål H. Aasen har reist i Odyssevs' fotspor, og vendt hjem med en 20 siders... > Les mer
Vagant 1/2021
Det tidlige internettet var en boltreplass og projiseringsduk for idealer om brukerstyrte nettverk, ikke-hierarkiske felleskap og kollektiv... > Les mer
Vagant 4/2020
Tor Ulven (1953–1995) når stadig nye lesere, også utenfor Norge. Forfatterskapet er blitt feiret med samleutgaver, jubileumsmarkeringer,... > Les mer
Vagant 2/2021: Skogen
I skogene myldrer og kryr det, av trær og vekster, dyr og insekter, forskere og byråkrater, turister og aktivister, poeter og ravere, hogstmaskiner... > Les mer
Vagant 3-4/2019
«Nyhetsbildet sommeren og høsten 2019 gjorde det klart at kartet over jorden krever å bli tegnet på ny: Regnskogen brenner. Polarisen smelter.... > Les mer
Vagant 2-3/2020: Tysklands nye høyre
I Vagant 2-3/2020 undersøkes det tyske høyreintellektuelle landskapet. Tre tiår etter Murens fall ser vi stadig flere tegn på... > Les mer
Vagant 1/2020
Koronapandemien har gjort det tydelig hvor utsatt dagens arbeidsliv er blitt. De skandinaviske velferdsstatene står ved en historisk skillevei. Vi... > Les mer
Vagant 1-2/2019
I et rikholdig dobbeltnummer tar Vagant for seg Michel Houellebecqs forfatterskap. Nummerets fyldige temaavdeling spør hvordan man skal... > Les mer
Vagant 4/2017
Vagant 4/2017 tar for seg russisk kosmisme, den nye skandinavismen og klimakrisen i Kim Stanley Robinsons forfatterskap. Nummerets... > Les mer
Vagant 4/2018
Den franske kritikeren Pascale Casanova så de forskjellige nasjonallitteraturene som deltakere i et geopolitisk spill om definisjonsmakt. Årets... > Les mer
Vagant 3/2018
Vagant 3/2018 kaster lys over en rekke fremtidsscenarier, fra kunstig intelligens og utbredelsen av surrogatmoderskap til klimakriser og... > Les mer
Vagant 1-2/2018
Vagant 1-2/2018 tar for seg Dante Alighieri, forfatteren av Den guddommelige komedie og ofte omtalt som skaperen av det italienske språket. To... > Les mer
Vagant 1-2/2017
Vagant 1–2/2017 er et dobbeltnummer på 240 sider. Temaavdelingen tar for seg forholdet mellom velferdsstat og avantgardekunst, under tittelen... > Les mer
Vagant 3/2017
Vagant 3/2017 tar for seg californiske fremtidsforestillinger, en norsk profet fra 1800-tallet og Hanne Ørstaviks seneste romaner. Nummerets... > Les mer
Vagant 3-4/2016
Vagant 3-4/2016 er et temanummer om gullalderforestillinger og fortidsidealisering. Hvordan opprettholde samtalen med historien, uten å spenne den... > Les mer