Bøker av Bengt Sandin

Kun lagervarer
Bildning, utbildning, journalistik
När Utbildningsradion bildades och expanderade byggde verksamheten på såväl folkbildnings- och utbildningstraditioner som ett journalistiskt arv.... Les mer
Fågel, fisk eller mittemellan?
Utbildning i radio och tv har spelat en central roll i moderniseringen av samhället, och olika intressen har fått chansen att nå ut till en stor... Les mer
Samhällets experter och samhällsproblem
Den här antologin handlar om hur samhällsproblem framställs och diskuteras av experter i utbildningsprogram. I två studier, av program om... Les mer
Politik, påverkan och vägledning
Antologin är skriven inom ramen för forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering. Programmet syftar till att teckna sambanden... Les mer
Om tilltal, bildspråk och samhällssyn i utbildningsprogrammen
De båda studierna i den här boken visar hur estetik och tilltal är nära sammankopplade med bilden av välfärdssamhällets utveckling och... Les mer
Medier och modernisering
Utbildningsprogrammen i radio och tv representerar en viktig aspekt av 1900-talets utveckling, nämligen medie- och utbildningssamhällets framväxt.... Les mer
Hemmet, gatan, fabriken eller skolan
Utifrån ett fängslande empiriskt material visar författaren hur den svenska folkskolan kan ses som en konsekvens av fattigdom, befolkningsökning... Les mer