Bøker av Charles Edquist

Kun lagervarer
Sociala bärare av teknik
Hur sker tekniska förändringar? Vilka villkor måste vara uppfyllda för att en ny teknik ska kunna införas? Och hur hänger detta samman med... Les mer
Teknik, samhälle och energi
Trots miljöopinion. energidebatt och diskussioner om arbetsmiljö är relationerna mellan teknik och sociala förhållnaden mycket styvmoderligt... Les mer