Bøker av Edith Södergran

Kun lagervarer
Samlade dikter
Edith Södergran hör till den svenskspråkiga lyriska modernismens viktigaste namn - om inte det allra viktigaste. Denna volym innehåller... Les mer
260,-
Breve til Elmer Diktonius
Edith Södergran (1892-1923), finlandssvensk lyriker, dybt fortrolig med russisk, tysk og fransk digtning skønt geografisk isoleret. Indførte med... Les mer
Jag är ett svärd. Stridsskrifter, diktöversättningar, okända dikter, minnesbilder
Edith Södergran gav under sin livstid ut fyra diktsamlingar och en bok med aforismer. Utöver dessa publicerade hon insändare och artiklar som... Les mer
Aforismer
Edith Södergrans aforismer, publicerade i samlingen Brokiga iakttagelser och i tidskriften Ultra, hamnar ofta i skymundan när hennes författarskap... Les mer
Landet som icke är
Samlingen rymmer Edith Södergrans (1892-1923) efterlämnade dikter från skilda perioder. Denna tidiga banbrytare inom den finlanssvenska poesin... Les mer
Landet som icke är
En bok med valda dikter av Edith Södergran som fått titeln Landet som icke är. Edith Södergran (1892–1923) är en av svensk litteraturs stora... Les mer