Bøker av Erling Moestue Bugge

Kun lagervarer
Avantgardens subjekt
Bokutgivelsen Avantgardens subjekt er en samling essays som tar for seg norske kunstmiljøer, utstillinger og kunstverk fra 1968 til i dag.... Les mer
Framtidsruiner
Framtidsruiner er den fjerde i bokserien TILT og er en antologi som undersøker stedets skiftende betydning og ustabile identitet. Boka er... Les mer
Victor Linds Monument*
Victor Linds skulptur Monument er et anti-monument som forvirrer våre antagelser for hva en klassisk skulpturform skal og bør være.... Les mer