Bøker av Gerbrand Bakker

Kun lagervarer
Ovenpå er det stille
"Det er bare ovenpå det er stille i Bakkers fine prosa. nedenunder romsterer lidenskapene, via finslepede dialoger og erindringsfragmenter, som... Les mer