Bøker av Göran Therborn

Kun lagervarer
What Does the Ruling Class Do When it Rules
The radical sociologist analyzes the practices of the elite. “A fundamental contribution both to the political sociology of state institutions in... Les mer
From Marxism to Post-Marxism
In this succinct and panoramic work - both stimulating for the specialist and accessible to the general reader - one of the world's leading... Les mer
From Marxism to Post-Marxism
In this succinct and panoramic work—both stimulating for the specialist and accessible to the general reader—one of the world’s leading social... Les mer
Borgarklass och byråkrati i Sverige
Den svenska borgarklassen är ekonomiskt en av världens mest framgångsrika men har politiskt och kulturellt aldrig förmått skapa en egen... Les mer
Nationernas ofärd
En omfattande analys av arbetslöshetens utveckling i de 16 viktigaste kapitalistiska länderna. Therborn gör rent hus med mängder av populära... Les mer
Maktens ideologi och ideologins makt
Ideologier handlar om hur människor formas till medvetna aktörer och om deras strävan att göra världen meningsfull och begriplig. De klassiska... Les mer
Kapitalism och rösträtt
Hur kommer det sig att i de mest utvecklade länderna en liten minoritet -- borgarklassen -- kan utöva sin makt med demokratiska medel? Den frågan... Les mer
Vad gör den härskande klassen när den härskar?
Vad gör härskarna -- de mäktiga i samhället -- när de härskar? Vart leder ledarna de ledda? Det är frågor som Göran Therborn här försöker... Les mer
Frankfurtskolan
En kritisk genomgång av Frankfurtskolan. Skolans uppkomst ses som en förtunning av de materialistiska och klasskampsbetonade dragen i marxismen. I... Les mer
Klasser och ekonomiska system
Göran Therborn ställer i Klasser och ekonomiska system marxismens analys mot etablerade föreställningar om två centrala samhällsvetenskapliga... Les mer