Bøker av Hossein Sheiban

Kun lagervarer
Den sargade dygden. Religionskritik hos tre klassiska poeter
1200- och 1300-talen var en tid av kris för den islamisk-persiska civilisationen: städerna gick tillbaka, jordbruksproduktionen minskade och den... Les mer
Den ekonomiska staden
Den sociala bostads- och markpolitik som dominerade den svenska stadsplaneringen under huvuddelen av 1900-talet har försvagats. Sedan mitten av... Les mer