Bøker av Ingrid Sahlin

Kun lagervarer
Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen
Förebyggande arbete framhålls ofta som något nytt, positivt och rationellt. Det rättfärdigar insatser som annars skulle ifrågasättas.... Les mer
På gränsen till bostad
Ingrid Sahlin diskuterar i denna bok de olika maktstrategier som hyresvärdar och de sociala myndigheterna utvecklat gentemot bostadsmarknadens... Les mer