Bøker av Jesper Olsson

Kun lagervarer
läsning apparat algoritm
Vilken betydelse har tejp för litteraturen? Hur blir poesi signaler? Varför sover vi (inte)? Vad förenar skrivande och räknande? Dessa och andra... Les mer
OEI #62: OEI on paper
Papperet - detta kulturbärande medium som haft en avgörande roll i den samhälleliga utvecklingen under de senaste två tusen åren - genom­går... > Les mer
Remanens, eller bandspelaren som re-pro-du-da-ktionsteknologi
Remanens är namnet på en egenskap hos magnetiska medier att hålla kvar rester eller spår av tidigare inspelningar efter radering, överspelning... Les mer
OEI 55/2011
INNEHÅLL Förord • Friedrich A Kittler: ur Grammofon Film Typewriter • Gunnar Berge: NordSørNordSørSørNordSør I Informasjon • David... > Les mer
OEI # 42: Lars Norén
OEI är en tidskrift ägnad åt konceptuell poesi, estetisk teori och -teknologi. Sedan 1999 har den också givit sig hän åt kritik, brus, idioti,... > Les mer
OEI # 26 – Audioei 1
Audioei 1 Dubbelt cd-nummer med samtida svensk och internationell... Les mer
Alfabetets användning
Är poesin ande eller materia? Ska vi närma oss poesin som en själens sanna röst? Eller ska vi se den som alltid märkt av sin materiella och... Les mer
OEI # 14 – Gertrude Stein
INNEHÅLL: Gertrude Stein: Play • Chart • Eaioe • Lars Mikael Raattamaa: Jag är Gertrude Stein • Gertrude Stein: Ur The Making of Americans... > Les mer