Bøker av Johan Jönson

Kun lagervarer
I krigsmaskinen
Efter två böcker på ett större förlag befann Johan Jönson sig i kylan, ingen ville veta av hans manus. Jönson har i tidskriften OEI beskrivit... Les mer
Marginalia / Xterminalia
Två enskilda böcker publicerade tillsammans, symbiotiskt åtskilda. "Marginalia" en serie avgrunder, slukhål där repetitiva jag- och viutsagor om... Les mer
mot. vidare. mot
Johan Jönsons mot. vidare. mot. är en andra bok av riktningar, efter med. bort. in. (2012). Det är en text utan slut, utan syntes, ett... Les mer
med. bort. in
med.bort.in är en bok av riktningar, av riktningslösa dialektiska vektorer, i ett omfattande bokligt montage: om döden och dikten, om kamp och... Les mer
Livdikt
Poetiskt förhör? Essäistiskt samtal? Dialogisk roman? Fientlig självanalys? Vilken dialektik är satt i spel i den drygt 700-sidiga volymen... Les mer
Manlighet
Skrevet på oppdrag fra Queerlitteraturdagen i Göteborg, der den også ble framført i mai i fjor. Dette er et særtrykk i anledning opplesningen i... Les mer
Att att dröngrajma
Att att dröngrajma Johan Jönson bor i Stockholm. Han har også skrevet teatertekster for frigruppen Teatermaskinen. Att att dröngrajma ble... Les mer
Efter arbetsschema
I Johan Jönsons dikt pågår ett ständigt arbete – dels försörjningsarbetet i vården eller i den tunga industrin, dels ett arbete med att... Les mer
Restaktivitet
Johan Jönsons bok Restaktivitet knyter an (som en andra del) till Monomtrl från 2005. Språket är hårt spänt och alstrar friktion mot... Les mer
186,-
Collobert Orbital
Johan Jönsons nya bok Collobert Orbital kretsar kring den franska poeten Danielle Colloberts (1940-1978) poetiska arbeten och dagboksanteckningar.... Les mer
135,-
Salg!
Monomtrl
Monomtrl är en överflödsbok som, stilla och i skiftande hastigheter, använder sig av koncentrerat och omfattande monomaterial. Den omfördelar... Les mer
204,-
Virus
Är det möjligt att basera en poesi på störningar? Hur skriva det som måste stängas ute ur det poetiska systemet – bruset, parasiten? Johan... Les mer
dit. dit. hään.
En tredje volym av riktningar, efter med. bort. in. (2012) och mot. vidare. mot. (2014). En omfångsrik bok även denna gång, på gränsen till det... Les mer