Bøker av John B. Thompson

Kun lagervarer
Medierna och moderniteten
Vilken roll spelar medierna i de moderna samhällenas uveckling? Vilka är de sociala effekterna av nya former av kommunikations- och... Les mer
Hermeneutics and the Human Sciences
This is a collection in translation of essays by Paul Ricoeur which presents a comprehensive view of his philosophical hermeneutics, its relation to... Les mer