Bøker av Jonny Hjelm

Kun lagervarer
Begåvningsreserven inom industrin
Industriarbetarnas kunskap och kreativa förmåga betraktas som en nyckelfaktor i företagens konkurrensförmåga. Att effektivisera arbetsmetoder,... Les mer
Skogsarbetarna och motorsågen
Skogsbruket har genomgått en snabb och omvälvande mekanisering under efterkrigstiden. Syftet med denna bok är att studera hur skogsarbetarna... Les mer