Bøker av Jürgen Habermas

Kun lagervarer
The Lure of Technocracy
Over the past 25 years, Jurgen Habermas has presented what is arguably the most coherent and wide-ranging defence of the project of European... Les mer
The Crisis of the European Union
In the midst of the current crisis that is threatening to derail the historical project of European unification, Jurgen Habermas has been one of the... Les mer
The Power of Religion in the Public Sphere
The Power of Religion in the Public Sphere represents a rare opportunity to experience a diverse group of preeminent philosophers confronting one... Les mer
Den moraliska synpunkten
I de senaste decenniernas moralfilosofiska diskussion har Jürgen Habermas s.k. diskursetik spelat en central roll. Denna bok innehåller hans... Les mer
Mellan naturalism och religion. Filosofiska uppsatser.
Som ingen annan av de stora systematiska tänkarna i vår tid har Jürgen Habermas genom decennier ständigt tagit ställning i brännande frågor i... Les mer
Teknik og videnskab som ideologi
Dette er et af Habermas' (f. 1929) tidlige arbejder, holdt sammen af et par store og væsentlige afhandlinger og - ikke mindst - afrundet af hans... Les mer
Borgerlig offentlighet
En brett upplagd skildring av hur den tidiga borgerligheten skapar den moderna åtskillnaden mellan "privat" och "offentligt",... Les mer
Den mänskliga naturens framtid. På väg mot en liberal eugenik?
Med Den mänskliga naturens framtid tar Jürgen Habermas på nytt till orda i en aktuell politisk debatt. Det handlar om den genteknologiska... Les mer
Diskursetik
Problemet for en filosofisk, verdslig etik, der ikke kan trække en højere begrundelse ned fra gudernes verden, er, hvorledes man knæsætter et... Les mer
On the Pragmatics of Communication
This volume brings together Habermasa s key writings on language and communication. Including some classic texts as well as new material which is... Les mer
Den postnationella konstellationen
I denna bok diskuterar Jürgen Habermas globaliseringens konsekvenser för nationalstaten och de demokratiska institutionerna, för välfärdsstaten... Les mer
Diskurs, rätt & demokrati
Vilken kraft har moraliska normer i dagens samhälle? Habermas är den kanske mest betydande samtida filosof som försvarar det moderna humanistiska... Les mer
Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle
Den mogne Habermas teori om det kommunikativa handlandet går tillbaka på ett antal ansatser under sjuttiotalet, efter hans språkfilosofiska... Les mer
Samhällsvetenskapernas logik
Jürgen Habermas har ägnat åtskillig möda åt att formulera en modern kritisk samhällsteori. Samhällsvetenskapernas logik är en av de... Les mer
Communication and the Evolution of Society
Some thirty years ago J rgen Habermas introduced the idea of analyzing contemporary society from a historical and practical standpoint while... Les mer