Bøker av Kjetil Røed

Kun lagervarer
Billedkunst 2-3/2019
Tema for Billedkunst 2–3 er: Måle. Hvordan måles noe i kunsten? Er det som som skiller kunstnerisk måling fra andre verdiparametre? Én... > Les mer
Billedkunst 1/2019
Årets første utgave av Billedkunst handler om å fjerne og lanseres på Black Box teater tirsdag 26. februar. Kunstneren Liv Bugge (f. 1974) er... > Les mer
Kunsten og livet – en bruksanvisning
I sin nye bok Kunsten og livet – en bruksanvisning skriver Røed om hvordan kunst kan gjøre oss til bedre mennesker. Hvem har kunsten betydning... Les mer
379,-
Emokonseptualisme
Begrepet ”emokonseptualisme” ble lansert 2007 i en artikkel i Morgenbladet. Det ble sendt ut som en sonde for å danne et arkiv over... Les mer
Sakprosauka i Moss 19 – Kjetil Røed (16. oktober)
Hvem har kunsten betydning for, og hvorfor? Hør forfatter og kunst- og litteraturkrtitiker Kjetil Røed reflektere omkring disse spørsmålene... Les mer