Bøker av Kurt Johannessen

Kun lagervarer
Eg er
Ein samling med korte poetiske tekstar, der alle tekstane byrjar med: Eg er ... Les ... Les mer
I Am
A collection of short poetic texts, where all passages start with: I am… Read... Les mer
Hendinga
Boka er basert på ei lita hending som varar i 2-3 sekunder. Boka har to deler, Del1; Avhøyra, og del 2; Om lag konklusjonane.... Les mer
Er eg ein frosk
Boka er basert på performanceforedraget ”Er eg ein frosk?” Presentasjon av mange vitskaplege og filosofiske observasjonar omkring sansing og... Les mer
Øvingar
Handbok i øvingar som få eller ingen har øvd seg på tidlegare. Formatet er lite, slik at ein kan ta boka med seg overalt og øve seg når ein... Les mer
Fotball med meir
Ein surrealistisk, kaotisk og humoristisk dokumentar om Skansemyren Ballklubb i perioden 1992–2014. Rikt illustrert med skisser og... Les mer
Discoveries
A collection of discoveries in various, partially unknown scientific disciplines. The whole book is grey with black cover and white text. Read... Les mer
Alt og ingenting
Ei vitskapleg forteljing om alt og ingenting, med særleg fokus på mellomrommet. Denne mikro-skopiske hinna mellom alt og ingenting vert kalla... Les mer
Moon
Den tjuande mars 2000 møttest forteljingar om månen under kvelvingen på Bergen Kunstmuseum i Noreg. På berre litt meir enn ein time ringte 24... Les mer
Imaginære elefantar
Ei samling med 24 teikningar av Kurt Johannessen. Alle teikningane var teikna med lukka auge medan han tenkte på elefantar. Bilda er trykte... Les mer
Lukka auge og åpne auge
Ei historie om ei reise mellom to tilstandar: opne og lukka auge. Ei indre reise som ikkje har nokon ende. Forteljinga byrjar... Les mer
Oppdagingar
Ei samling med oppdagingar innan ulike, til dels ukjende vitenskaplege fagområder. Heile boka er svart med kvit... Les mer
Tida før inkje
Det er ei fortelling om framtida. Kva veit vi om framtida? Kva er framtid? Korleis kjem framtida? There’s a story about the future.... Les mer
Tusen historiar fortalt av ein regndråpe
Ein samling av ulike organiske former. Formene er fargelagt i blågrågrønne nyanser. A collection of various organic forms. The forms... Les mer
Lux
Papiret i denne boka er svart. Boka presenterer 13 ulike fuglenamn på latin. På motståande side av kvart fuglenamn er det eit ark med eit hol i.... Les mer
Steinar
17. og 18. juli 2002 vandra Kurt Johannessen rundt i området kring Finse. Han stogga ved utvalde steinar og las eventyr for... Les mer
Samtalar
Bilder av ti ulike stjerner og ti ulike frø. Samtalar stjerner og frø om noko? Har dei eit felles prosjekt? Pictures of ten different stars... Les mer
Evolusjon
Ein tekst går gjennom boka med ei setning på kvar side. Det er ei forteljing om ei gradvis endring som får store konsekvensar for alle. Endringa... Les mer
Kule og kule
Dokumentasjon av arbeidet «Kule & Kule». Ei lita gipskule står på ein sokkel. Kula dreier rundt sin eigen akse med ein fart på ein... Les mer
Andre øvingar
Oppfølgar til Øvingar som kom ut i 1994. Forma er den same, men dei nye tekstane er påverka av nyare... Les mer
Other exercises
Follow-up to Exercises published in 1994. The form is the same, but the new texts are influenced by newer books. Read some of... Les mer
Exercises
Here is a hand book of exercises that hardly anyone has tried. The format is small, which makes it easy to take the... Les mer
Sniglebjeff og andre måneferder
Ei samling med 45 korte historier. Frå to ord til nokre få setningar. A collection of 45 short stories. From two words to a few... Les mer
Samanhengar
Ein samling med samanhengar mellom fenomen i fotballverda og noko av det andre som rører ved oss på vår vandring her på denne planeten.... Les mer