Bøker av Kurt Johannessen

Kun lagervarer
Connections
This is a collection of links between pheno-mena in the world of football and some of the other stuff that touch us on our wandering here on this... Les mer
Og
Sommarfugl- og elefanttekstar sette saman med spørsmål og situasjonar som har med oss menneske å gjere. Desse poetiske møta ... Les mer
And
Texts about butterflies and elephants are set against questions and situations that relate to human. These poetic encounters create new... Les mer
Møte
Ei samling korte tekstar. Møte mellom ulike situasjonar. A collection of short texts. Meetings between different situations Les nokre... Les mer
Lyrisk regn
Lyrisk regn eller samlinga av 23.mai 2001. Den 23.mai 2001 vart det under den høgtidelege opninga av dei 49.Festspela i Bergen sleppt 460 000... Les mer
Kurt Johannessen: Arbeider 1996-2000
Dokumentasjon av installasjonar, performance og andre arbeid. Hovudsakleg frå perioden 1996-2000, men óg med referansar til tidlegare... Les mer
All
Boka er stivinnbunden, og innmaten er sett saman av svarte ark. På framsida av boka er det ei blank sirkelflate ein kan spegle seg i. Utanom... Les mer
All
The book is hard copy and the content is black sheets. On the cover is a blank circular mirror-like plate. With the exception of information about... Les mer
Sirklar
Ei bok med teikningar av 373 sirklar. Utgangs-punktet er originalteikningar av sirklar teikna så små som det er fysisk mogeleg.... Les mer
Nasefenomenet og andre hendingar
Korte historier om underlege situasjonar og merkelege fenomen. Historiene er sett saman to og to, som om dei har noko til felles, eller...... Les mer
28 persons
Stories about 28 different people; Strange and mystical occurrences sometimes lead to dramatic consequences. The stories may stretch over... Les mer
Kurt Johannessen: Arbeider 1984-1996
Dokumentasjon av performance og andre arbeid i perioden 1984-96. Tekst av Dag Sveen. Documentation of performances and other works in the period... Les mer
28 personar
Forteljingar om 28 ulike personar. Underlege og mystiske hendingar som til tider får dramatiske konsekvensar. Historiene strekkjer seg ... Les mer
Farger
Ulike utsegner på to ord sette saman med fargeflater: Ei form for subjektiv fargeforsking. Kvar farge er spesiallaga for kvar utsegn. Boka ... Les mer
23 gjorningar a islandi
Dokumentasjon av 23 hendingar i løpet av 5 dagar i oktober 1995 på Island. Hendingane er fotballrelaterte. Boka er eit samarbeid med... Les mer
Zeth
Ei reise frå ei maurtue til eit broderi laga med tørka barnåler, byggjeklossane til mauren. 23 bilde i gradvis endring. Boka kom etter inspirasjon... Les mer
Fyrste natt
Oppfølgjaren til Looking for the Moon (1990). Boka er ei samling med fotografi av landskap sett rett ovanfrå. Landskapet er lett ... Les mer