Bøker av Magnus William-Olsson

Kun lagervarer
Eremitkräftans sånger
Magnus William-Olssons nya diktsamling Eremitkräftans sånger är en samtidsallegorisk bibelparafras i undervattensmiljö, fantasy på fri vers för... Les mer
Språk och oförnuft
Konstnärer avkrävs i allt högre uträckning ett förnuftigt förhållande till skapandet. I mötet med utbildning, forskning och ansökningar... Les mer
Seminariet som tankeform
Særtrykk utgitt i anledning FSL:s seminar «Seminariet som tankeform, 6. mars... Les mer
Methodos
I vardagen är »metod« ett ord med motstridiga konnotationer. Å ena sidan signalerar det noggrannhet, trovärdighet och pålitlighet, å den andra... Les mer
Lyrikvännen 1/2012: Tema Brasilien
Ur ledaren: "Det första numret av Lyrikvännens femtionionde årgång har till största delen gjorts av gästredaktörerna Magnus... > Les mer
Performativ kritik
Frågan om konstens kunskapsvärde har sällan varit så aktuell som nu. Å ena sidan tycks samhället i allt högre utsträckning jämställa konst... Les mer
Ariel litterär kritik # 1
Vad är det som sker när textens stumma bokstäver omvandlas till ljudande dikt? Hur går det till när det skrivna väcks till liv? Traditionellt... Les mer