Bøker av Marcia Sá Cavalcante Schuback

Kun lagervarer
Lyrikvännen 1/2012: Tema Brasilien
Ur ledaren: "Det första numret av Lyrikvännens femtionionde årgång har till största delen gjorts av gästredaktörerna Magnus... > Les mer
Att tänka i skisser
Hur tänker vi? Gör vi det främst med begrepp eller i bilder? I en rad essäer vidgar Cavalcante Schuback utrymmet mellan bildens fiktioner och... Les mer
Lovtal till intet
Genom att återvända till hermeneutikens antika källor på jakt efter dess otänkta utgångspunkter lyckas Sá Cavalcante Schuback i Lovtal till... Les mer