Bøker av Mats Rosengren

Kun lagervarer
ArtMonitor 5/2008: The Politics of Magma
Processes of renewal and change taking place in a landscape, the conflicts, the open and hidden agendas, the hopes and deceptions … in short the... > Les mer
Penelopes väv
I spänningsfältet mellan de poler i vårt tänkande och liv som sedan antiken benämns logos och pathos skapas det politiska och det etiska, hos... Les mer