Bøker av Peter Fjågesund

Kun lagervarer
Tvisyn, innsyn, utsyn. Nærblikk på A.O. Vinje
«No seer eg atter slike Fjøll og Dalar, / som deim eg i min fyrste Ungdom saag». Med slike linjer har Vinje skapa seg ein plass i norsk... Les mer