Bøker av Pierre. Bourdieu

Kun lagervarer
Den manliga dominansen
När vi försöker få grepp om den manliga dominansen riskerar vi att ta hjälp av sätt att tänka som själva är en produkt av denna dominans,... Les mer
What Is a People?
What Is a People? seeks to reclaim "people" as an effective political concept by revisiting its uses and abuses over time. Alain Badiou surveys the... Les mer
Reproduktionen
I Sverige har högre utbildning aldrig varit mer lättillgänglig än i dag. Runt hälften av alla gymnasister går vidare till högskola och... Les mer
Den manliga dominansen
Pierre Bourdieus senaste bok, Den manliga dominansen, handlar om mäns makt över kvinnor. Den innehåller politiska ställningstaganden, men det... Les mer
Praktiskt förnuft
Pierre Bourdieu har i denna bok samlat ett antal föreläsningar som genom konkreta exempel redogör för grundtankarna och de centrala begreppen i... Les mer
Meditasjoner: méditations pascaliennes
Boken er et forsøk på å skape en syntese av de arbeider Bourdieu har gjort gjennom mer enn 40 år, og en slags... Les mer
268,-
Distinksjonen
Med utgangspunkt i konkrete eksempler på smak når det gjelder musikk, film og hvordan en innreder sitt eget hjem, behandler boka hvordan smak og... Les mer
268,-
Kultur & kritik
Pierre Bourdieu har i Kultur och kritik samlat anföranden, debattinlägg och intervjuer där han försökt ge svar på de viktigaste frågor... Les mer