Bøker av Rahel Jaeggi

Kun lagervarer
Kritikk, ideologi og livsform
Rahel Jaeggi (f.1967) beskrives gjerne som representant for en «fjerde generasjon» innen Frankfurterskolens kritiske teori. Et ledemotiv for hennes... Les mer
299,-
Fremmedgjøring
Siden 1800-tallet har begrepet «fremmedgjøring» stått sentralt i kritiske diagnoser av den moderne kulturen. Det betegner en følelse av... Les mer
240,-