Bøker av René Girard

Kun lagervarer
Syndebukken
Hvorfor skaper samfunnet syndebukker og hvem er de? Trenger vi syndebukker som en felles fiende for å samles som en gruppe eller ett folk? I den... Les mer
Violence and the Sacred
Violence and the Sacred is Rene Girard's landmark study of human evil. Here Girard explores violence as it is represented and occurs throughout... Les mer
Anorexi och mimetiskt begär
"Girard har betonat upptagenheten vid offret som utmärkande för den moderna kulturen, men det är särskilt hans idé om det mimetiska begäret,... Les mer