Bøker av Rosa Luxemburg

Kun lagervarer
Om revolusjon
Frihet er alltid frihet for de som tenker annerledes. Polsk-tyske Rosa Luxemburg (1871-1919), også kjent som «Røde Rosa», var en viktig... Les mer
Världskriget och de europeiska revolutionerna
Denna tredje och sista volym av Arkivs utgåva av Rosa Luxemburgs politiska skrifter täcker perioden från första världskrigets utbrott till... Les mer
Masstrejk, parti och revolution
I denna volym återfinns två av Rosa Luxemburgs mest kända politiska texter, båda från perioden 1904–06. Den första, ”Masstrejk, parti och... Les mer
Reformpolitik och socialism
Denna volym innehåller artiklar som tidigare tryckts i Bo Gustafssons urval Luxemburgtexter från 1966, Jag var, jag är, jag blir. Den centrala... Les mer