Bøker av Sune Sunesson

Kun lagervarer
Konflikt, kontroll, expertis
Under de senaste åren har det skett en dramatisk ökning av tillämpad samhällsforskning i Sverige. Författarna frågar sig hur all denna... Les mer
Byråkrati och historia
I centrum för de fem studierna i denna bok står analyser av den svenska statsapparaten under den senfeodala perioden. Vidare behandlas så skilda... Les mer
Staten, arbetarklassen och fackföreningsrörelsen
Denna uppsats är ett förarbete till författarens Politik och organisation och utgör en bra introduktion till den boken. Här uppmärksammas... Les mer
Politik och organisation
Med utgångspunkt från den historiska materialismen kritiserar författaren den förhärskande statsvetenskapens och sociologins begrepp. Bokens... Les mer