Bøker av Victoria Fareld

Kun lagervarer
Eros, philia, agape
Eros, philia, agape tar sin utgångspunkt i ­kärlek som ett i grunden mångtydigt och omtvistat begrepp i västerländsk idéhistoria. Med en... Les mer
Att vara utom sig inom sig
1992 utkom tre böcker av Axel Honneth, Francis Fukuyama och Charles Taylor som alla utgick från Hegels tes om att människan existerar inför sig... Les mer