Bøker av Zygmunt: Bauman

Kun lagervarer
Babel
We are living in an open sea, caught up in a continuous wave, with no fixed point and no instrument to measure distance and the direction of travel.... Les mer
Of God and Man
In this engaging dialogue, Zygmunt Bauman, sociologist and philosopher, and Stanislaw Obirek, theologian and cultural historian, explore the place of... Les mer
This is not a Diary
This is not a diary: while these observations were recorded in autumn 2010 and spring 2011 in the form of dated entries, they are not a personal... Les mer
Collateral damage. Social ojämlikhet i en global tidsålder
Uttrycket ”collateral damage” har ett militärt ursprung och betecknar oavsiktliga civila offer och skador. Men det beskriver också, hävdar... Les mer
Living on borrowed time
The global financial crisis has shattered the illusion that all was well with capitalism and forced us to confront the great challenges we face today... Les mer
Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers?
Zygmunt Bauman, one of the most admired social thinkers of our time, seeks to liberate us from the thinking that renders us hopeless in the face of... Les mer
Konsumtionsliv
Zygmunt Bauman har under årtionden energiskt utforskat olika sidor av vår samtids sociala och kulturella liv, som han karakteriserar som... Les mer
Liquid Times
The passage from 'solid' to 'liquid' modernity has created a new and unprecedented setting for individual life pursuits, confronting... Les mer
Consuming Life
With the advent of liquid modernity, the society of producers is transformed into a society of consumers. In this new consumer society, individuals... Les mer
Flytande rädsla
Moderniteten skulle bli det stora språnget framåt, in i en värld befriad från ett blint och outgrundligt öde. Men än idag har vi inte kontroll... Les mer
Europa – ett oavslutat äventyr
Samtidsdiagnostikern Zygmunt Bauman vänder i sin nya bok blicken mot Europa och reflekterar över dess framtidsutsikter mot bakgrund av kontinentens... Les mer
Samhälle under belägring
Att översätta personliga bekymmer till allmänna problem, och omvänt – så lyder C. Wright Mills berömda karakterisering av den... Les mer
Det individualiserade samhället
Zygmunt Bauman har under det senaste decenniet i en rad arbeten analyserat särdragen för det postmoderna tillståndet. Han har skildrat hur det... Les mer
Community
This work takes a look at the tensions between ideas of community and individuality, and security and freedom. It offers a reappraisal of the concept... Les mer
På spanning efter politiken
Vi lever i en värld som inte längre ifrågasätter sig själv. En värld som lever från dag till dag, försöker hantera de kriser som uppstår... Les mer
Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen
Hur långt räcker de traditionella åtgärderna när det gäller att bekämpa den nya fattigdom som i dag breder ut sig i västvärlden? Finns det... Les mer
Globalization The human Consequences
a Globalizationa is a word that is currently much in use. This book is an attempt to show that there is far more to globalization than its surface... Les mer
Skärvor och fragment
Baumans postmodernitet har inget att göra med estetisk diskussion. Det är i första hand ett sociologiskt, moraliskt och politiskfilosofiskt... Les mer
Postmodern etik
Det verkliga ämnet för denna undersökning är det postmoderna perspektivet självt. Bokens huvudpåstående är att vår moderna tid har nått ett... Les mer
Döden och odödligheten i det moderna samhället
Bauman tar oss med på en resa genom historien som visar hur vi i olika epoker hanterat insikten om vår dödlighet. Den grundläggande tesen är att... Les mer
Postmodern Ethics
Zygmunt Baumana s powerful and persuasive study of the postmodern perspective on ethics is particularly welcome. For Bauman the great issues of... Les mer
Auschwitz och det moderna samhället
Många gånger är jag glad om jag finner en handfull goda och originella tankar i en bok: den här rymmer en uppsjö, och bidrar, enligt min åsikt,... Les mer