Bøker fra Akademika forlag

Kun lagervarer
Veivalg for Norden: 1809-1813
Norge og Norden var en region i unntakstilstand i perioden 1809-1813. Blokader, brutte handelslinjer og gryende politisk misnøye førte med seg... Les mer
På spor etter lek
Hva skjer med leken i et samfunn med økende læringstrykk? Forskere er uenige om lekens betydning og rolle. Mens noen fokuserer på lekens verdi for... Les mer
Innføring om emosjoner
Hva er emosjoner? Hvorfor har vi dem? Kan emosjoner som glede og frykt måles? Det er en stadig økende interesse for studiet av følelser – i... Les mer
Riket og regionene
Grunnloven og 1814 blir vanligvis sett med nasjonen som utsiktspunkt. «Riket og regionene» snur perspektivet mot det regionale og lokale. Før 1814... Les mer
Ideal og realitet
1814 innebar slutten på eneveldet som styreform i Norge, fordelte makten og åpnet for nye politiske påvirkningsmuligheter. Ved å se på forholdet... Les mer
Fra Wergeland til Knausgård
Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur er en hyllest til Ole Karlsen, professor i nordisk litteratur ved Høgskolen i Hedmark,... Les mer
Valg, velferd og lokaldemokrati
Denne boken er en hyllest til Per Arnt Pettersen.  Gjennom en lang karriere som forsker og professor i statsvitenskap ved flere universiteter har... Les mer
Det første stortinget 1815–1816
Det første stortinget 1815–1816 handler om den første stortingssesjonen i 1815/1816. Boka forteller historien om det norske demokratiets spede... Les mer
Politikultur
Etter 22. juli 2011 ble det norske politiets kulturer og lederskap utsatt for en kritikk uten sidestykke i nyere tid. Men hvordan kan man forstå... Les mer
The Last Conference: A Pragmatist Saga
Once, philosophers like Plato and Kierkegaard combined narratives and logical arguments to engage both brain hemispheres, creating a kind of... Les mer
Ateismekritikk
Nye ateistiske stemmer har vært markant til stede i politikken, kulturen og litteraturen i de senere årene. Gjennomslaget og suksessen synes å... Les mer
Foreldre i det moderne
I første halvdel av 1900-tallet ble moderskapet løftet frem som diskusjonsemne i den vestlige kulturen, også i Norge. For hva er egentlig en mor?... Les mer
Kunsten å formidle
Alfred Oftedal Telhaug understreker i denne boka betydningen av god formidling. Formidling av kunnskap er en sentral del av skolenes og lærernes... Les mer
Musikk, politikk og globalisering
Musikk, politikk og globalisering handler om globale endringsprosesser innen folkemusikk, kunstmusikk, jazz og populærmusikk. Målet med boka er å... Les mer
Forestilling, framføring, forskning Metodologi i anvendt teaterforskning
  Det finnes lite publisert kunnskap i Norden om metodologi når det forskes i ulike typer drama-/teaterpraksis. Denne boken presenterer flere... Les mer
Vingen. Et naturens kolosalmuseum for helleristninger
Vingen er Sør-Norges største helleristningsområde med om lag 2200 figurer. Det ligger i Bremanger, på ytterkysten av Sogn og Fjordane, i et... Les mer
Det glemte partnerskapet
Båndene mellom Norge og Storbritannia er solid forankret – historisk, politisk, økonomisk og kulturelt. Aldri har de omfattet så mange områder... Les mer