And She Rose

I en skoeske på et loppemarked i London blir det oppdaget en stor mengde polaroidbilder. Bildene er sirlig katalogisert og datert, det viser seg å være et bilde fra hver dag i et år. Lyset, selve sengen og uttrykket i bildene skifter, men alle viser de et leie noen nettopp har stått opp fra. Samlet blir bildene en meditasjon over en vanlig handling, som likevel er avgjørende, som noen ganger kan være dagens første kamp vunnet. Med gjentagelser og variasjoner, med referanser til kunst- og bibelhistorie, forteller bildene en historie om det hverdagslige, og også etter hvert, overraskende, om det livsomveltende.