strata

Det hon är är han där jag är är hon där han är
är hon där vi är är de där de är är han där jag är
är de – tar de plats. Tar de varandras platser tar
vi plats i tiden i texten tar de plats (och hur är det
i filmen) vem broderar vem älskar vem älskas
(de spelar bara) var är de och platsen och
platserna

en kopia av brodern
of the Queen her good sister

"Det är ingen riktig stad. De spelar bara. Det är verkligt i mitt minne"

Nøkkelord: Poesi Samtidspoesi

Andre kunder kjøpte også: