Artiklar om litteratur

Artiklar om litteratur er eit breitt oplagt og djuptpløyande tilskot til kunnskap og debatt kring nynorsk kultur og litteraturhistorie og ei rad sentrale nynorske forfattarskapar frå det 20. hundreåret. Antologien presenterer professor Idar Stegane sitt livslange engasjement, offentleg som akademisk, for å framheve ein rik og ein aktiv, skapande ordkultur.

Nøkkelord: Teori Litteraturvitenskap Essay