På råbeafstand af marxismen: studier i den vestlige marxismes selvkritik, udvidelse og afvikling

I bogen "På råbeafstand af marxismen" undersøger Mikkel Bolt den vestlige marxismes selvkritik, udvidelse og afvikling.

Han analyserer marxismens historie fra 1960’erne og frem til i dag og tegner i denne forbindelse et billede af et teorihistorisk forløb præget af en afsked med marxismen og dens kritik af kapitalismen. Det er en bevægelse fra en revolutionær selvkritik til en opgivelse af marxismen – fra en vigtig systemkritik til en overdreven tiltro til økonomiens selvstyre.

Med denne historiske oversigt forsøger Mikkel Bolt i "På råbeafstand af marxismen" at genaktivere marxismen og dens kritik af det kapitalistiske samfund.