Bøker fra Ariel Förlag

Kun lagervarer
Ringa hem
Ringa hem är en dokumentärdikt, som bygger på ryska soldaters telefonsamtal hem från frontlinjerna i Ukraina under den ryska invasionen... Les mer
Spel på många små trummor
Jagberättaren i Olga Tokarczuks novell ”Spel på många små trummor” är nyinflyttad i en myllrande, undanglidande storstad. För att bryta mot... Les mer
Hemlängtan ur världen
Hemlängtan ur världen rymmer essäer om svensk och internationell poesi, om klassiker som Erik Johan Stagnelius, Edith Södergran och T. S. Eliot,... Les mer
Språk och oförnuft
Konstnärer avkrävs i allt högre uträckning ett förnuftigt förhållande till skapandet. I mötet med utbildning, forskning och ansökningar... Les mer
Poesiens rytmik
Erfarenheten av rytm är en av våra mest grundläggande. Den återkommer i alla tänkbara skalor – från hjärtats slag och kroppens rörelser... Les mer
Jakobsböckerna
Tiden är mitten av sjuttonhundratalet, platsen gränslanden mellan dagens Polen och Ukraina, befolkade av polacker, judar, ryssar, turkar och andra... Les mer
Björnens ögonblick
Olga Tokarczuk är född 1962 och bosatt i Wrocaw i sydvästra Polen. Hon tillhör sin generations mest framträdande polska prosaister. I centrum... Les mer
Det här är alltså Nebraska
Ted Kooser, född 1939 i Iowa, bosatt under större delen av sitt liv i Nebraska. Den amerikanska mellanvästerns poetiske krönikör, Poet Laureate... Les mer
Seminariet som tankeform
Særtrykk utgitt i anledning FSL:s seminar «Seminariet som tankeform, 6. mars... Les mer
Methodos
I vardagen är »metod« ett ord med motstridiga konnotationer. Å ena sidan signalerar det noggrannhet, trovärdighet och pålitlighet, å den andra... Les mer
Epifanier
Imants Ziedonis (1933-1913) intog alltsedan debuten vid mitten av 1960-talet en central plats i den lettiska poesin. Ziedonis, ett barn av... Les mer
Kritiker # 27
KRiTIKER är en ny litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna får... > Les mer
Det dagas
Daiva Čepauskaitė, född 1967 i Marijampolė; poet, dramatiker, skådespelare, bosatt och verksam i Kaunas. Daiva Čepauskaitė har sedan debuten... Les mer
Och de såg att de var nakna
Skam vet alla vad det är. Varje gång vi befunnit oss på fel plats vid fel tidpunkt, blivit iakttagna då vi trott oss vara ensamma, brutit en... Les mer
Kritiker #24–25
Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk kalender". Utgivare för... > Les mer
Performativ kritik
Frågan om konstens kunskapsvärde har sällan varit så aktuell som nu. Å ena sidan tycks samhället i allt högre utsträckning jämställa konst... Les mer
Bli världen och andra dikter
Gunnar Wærness är född 1971 i Trondheim, sedan 2004 bosatt i Skåne. Poet, även verksam som konstnär, översättare och... Les mer
Kritiker 22-23
Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk kalender". Utgivare för... > Les mer
Hemlighetstillståndet
Den danska poeten Ingrid Christensen räknades vid sin död 2009 som en av de viktigaste poeterna i Norden. Flera av hennes centrala diktsamlingar,... Les mer
Livet på landet
Livet på landet består av 904 numrerade notiser - från prosalyriska utbrott till privata... > Les mer
Ariel litterär kritik # 2
Ända sedan Stéphane Mallarmé en gång i modernismens barndom talade om »versens kris« har uppbrottet från den bundna metern framstått som den... Les mer
Ariel litterär kritik # 1
Vad är det som sker när textens stumma bokstäver omvandlas till ljudande dikt? Hur går det till när det skrivna väcks till liv? Traditionellt... Les mer
Kritiker 19: Finland
KRiTIKER är en ny litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna får... > Les mer
Kritiker 20-21: Dialoger
Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk kalender". Utgivare för... > Les mer