Bøker fra Arkiv förlag/A-Z förlag

Kun lagervarer
Grön filosofi
Texterna i denna bok har kommit till under flera års funderande över vad grönt tänkande innebär - egentligen.Här finns varken beskrivningar av... Les mer
Kampen om sjukfrånvaron
Efter att kostnaderna för den svenska sjukförsäkringen skjutit i höjden vann bilden av de sjukskrivna som fuskare och inbillningssjuka mark i... Les mer
Allmänningen som samhällsinstitution
Elinor Ostrom: Nobelpristagare i ekonomi 2009. Hur ska vi gemensamt kunna använda och samtidigt vårda världens resurser på ett för framtiden... Les mer
Dansk film i krydsfeltet mellem samarbejde og konkurrence
Dansk film i krydsfeltet mellem samarbejde og konkurrence ser nærmere på de seneste 10-15 års udvikling i den danske filmbranche. Udviklinger... Les mer
Den berusade båten
Den berusade båten är en vänbok till Sune Sunesson. Han blev 1984 den förste professorn i socialt arbete vid Lunds universitet och har haft stor... Les mer
Den omöjliga kedjan
I alla tider har människor klassificerat växter, djur och varandra. Västerlänningar har sett sig själva såsom stående högt upp på en stege... Les mer
Frånsprungen
Vad sker i ett samhälle när de som redan är rika blir ännu rikare och allt mer avlägsnar sig från folkflertalet och dess villkor? I... Les mer
Kvinna bland stålmän
Stålverket i Luleå var för inte så länge sedan en snabbt växande arbetsplats dit kvinnor medvetet rekryterades. Stålverk 80 förverkligades... Les mer
Organisationspraktiker och målförändring
Varför ändras organisationers mål? Är det för att ledningen av olika skäl överger, förråder eller sviker de ursprungliga målen? Är det... Les mer
Samhället som tanke
Glimtvis har vårt släkte kunnat fånga kärnan: ”… vad livet är och var hitom tanken och bortom samhället: i det tankfulla betraktandet av en... Les mer
Samråd om Ostlänken
Ostlänken är en ny planerad höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Järna. Den är tänkt att vara en del av en ny förbindelse mellan... Les mer
Reproduktionen
I Sverige har högre utbildning aldrig varit mer lättillgänglig än i dag. Runt hälften av alla gymnasister går vidare till högskola och... Les mer
Resande, planering, makt
Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har en viktig roll i att bredda kunskapsunderlagen för svensk transportplanering. Den här boken... Les mer
Hormoner för livet
Sommaren 1948 kallade läkemedelsföretaget Leo till presskonferens. Dagen efter spreds nyheten att Leo, i samverkan med forskare vid Karolinska... Les mer
Mellan scen och salong
Ridån går upp. Skådespelarna blickar ut över salongens välfyllda rader. Publiken riktar sin uppmärksamhet mot scenen. Scen möter salong och... Les mer
Sorti eller protest
Albert O. Hirschman visar i sitt klassiska arbete, Sorti eller protest. En fråga om lojaliteter (Exit, Voice, and Loyalty 1970), hur fruktbart det... Les mer
Slum: Världens storstäder
Mer än en miljard människor bor i slum. I denna klartänkta och vittfamnande bok utforskar Mike Davis denna ojämlika och instabila värld. Han... Les mer
Mytologier
I sitt klassiska arbete Mytologier (1957) analyserar och förklarar sociologen och semiologen Roland Barthes (1915-1980) de "myter" som... Les mer
Från folkhem till karriärhushåll
Mellan hembiträdet i 1930-talets tvåförsörjarhem och dagens invandrarkvinna som städar villan några timmar i veckan åt stressade barnfamiljer... Les mer
Utanför: Avvikandets sociologi
Marijuanarökare och jazzmusiker är två av de avvikande grupper som den amerikanske sociologen Howard S. Becker studerar i den moderna klassikern... Les mer
Samhällsvetenskapens hantverk
Finns det inte redan för många arbeten om samhällsvetenskaplig metod? Visst finns det böcker som redovisar hur man bör gå till väga när man... Les mer
Bergsäkert eller våghalsigt?
Vilka risker är förenade med hantering av högaktivt kärnavfall? – Var skall det förvaras? – Hur skall en anläggning för säker... Les mer
Bildning, utbildning, journalistik
När Utbildningsradion bildades och expanderade byggde verksamheten på såväl folkbildnings- och utbildningstraditioner som ett journalistiskt arv.... Les mer
Från små människor till lärande individer
Lek och barn hör ihop. Men vad menar vi när vi säger att barn leker? Beskrivningarna av barns lek hänger ihop med två föreställningar om... Les mer