Botferdighetens tyranni: Et essay om Vestens masochisme

Hele verden hater oss, og det har vi fortjent.

Dette er hva de fleste europeere tror, spesielt franskmennene. Helt siden 1945 har dette kontinentet vært hjemsøkt av angerens plager. Vi ruger over forgagne tiders grusomheter, endeløse kriger, religionsforfølgelser, slaveri, imperialisme, fascisme, kommunisme. Europa ser sin historie som en eneste lang liste av mord og plyndring, som har ført til to verdensomspennende konflikter, for ikke å si et entusiastisk selvmord.

Denne skyldfølelsen bidrar en intellektuell og politisk elite til å holde ved like, som om de skulle være ildens voktere. Vesten skal altså stå i gjeld til alt den ikke er; stå til rette for enhver domstol og dømmes til alle former for oppreisning. I all denne dystre drøvtyggingen glemmer de europeiske nasjonene at de, og bare de, har klart å overvinne sitt eget barbari, se det i øynene og frigjøre seg fra det. Hva om angeren er fraskrivelsens andre ansikt?"