Liv Laga: Erfaringer fra Steinerskolen

I denne boken om Steienrskolen i Norge, som vi har valgt å kalle Liv laga, møter du et mangfold av tidligere og nåværende elever som skildrer hva denne skolegangen ga dem, på godt og vondt, og det spares verken på ris eller ros. Samlet sett gir disse bidragene et unikt og troverdig bilde av et annerledes skoleslag som har bidratt til mer enn 80 års norsk skolehistorie. Liv laga inneholder dessuten refleksjoner og erfaringer fra en rekke foreldre. Her blir du også med inn i lærerværelser og det mye omtalte lærermøtets innerste sirkler. Boken gir i tillegg et innblikk i Steinerskolens fornyelse og utvikling på sentrale felter, som lærerplaner, utdanningstilbud og ledelse.

Offentlig omtale, og ikke minst kritikk av Steinerskolen, er bredt behandlet i boken.