Tysk høst

Den anerkjente svenske forfatteren og dramatikeren Stig Dagerman reiste rundt i det sønderslåtte og på flere måter ruinerte Tyskland høsten 1946. Reisen gikk gjennom de britiske og amerikanske okkupasjonssonene i tillegg til Berlin. Dagerman møtte mennesker fra alle samfunnslag og i alle aldre, ute på landsbygda eller med tilhold i kalde og klamme kjellere, tidligere bomberom og gestapofengsler. Hans inntrykk og opplevelser, fra både fysiske og psykiske ruiner, ble en artikkelserie for dagsavisen Expressen, som allerede på nyåret 1947 ble samlet og utgitt under tittelen Tysk höst – og umiddelbart oversatt til norsk.

Dagermans beskrivelser gjennom denne tyske høsten omfatter "Kunsten å synke" og "En fortapt generasjon", og han formidler, til slutt, sine tanker om "Litteratur og lidelse". Denne, kanskje mest tidsforankrede, utgivelsen av alle Dagermans verker har forunderlig nok vist seg som den mest tidløse. I løpet av 1980-tallet ble Tysk høst oversatt til engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk – og tysk. I Norge er det nå 62 år siden boken ble forlagt for første gang.

I Norge er Stig Dagerman kanskje aller mest kjent for den vakre og skjøre novellen "Att døda et barn", som lenge var litteraturpensum for norske gymnasiaster.

Gjennom Tysk høst fremviste Dagerman ypperlig dokumentarisk prosa i beste Hemingwaytradisjon – og som vi i den senere tid har erfart gjennom skildringer begått av Anna Politkovskaia og Åsne Sejerstad.