Doner midler til Audiatur bokhandel

Audiatur bokhandel er en gjennomført idealistisk satsning.

Overskuddet føres videre til prosjekter som Audiatur – Festival for ny poesi, House of Foundation, Møllebyen Litteraturfestival og til samarbeidsprosjekter der målet er å bringe norsk og skandinavisk litteratur i kontakt med internasjonale litterære og filosofiske strømninger.

Ønsker du å støtte arbeidet vi gjør kan du donére midler, 250,-, 500,- eller 1000,- kan det gjøres her.

Vi takker på forhånd for ditt bidrag!