Opprøret: Om poesi og finans

I Opprøret: Om poesi og finans bruker Berardi poesien som eksempel når han skisserer en alternativ måte å imøtegå de nyliberalistiske kreftene og kynismen som i dag totalt gjennomsyrer samfunnet. Berardi har bakgrunn fra den italienske, marxistiske Autonomia-bevegelsen, som på 1970-tallet engasjerte en stor del av italienske arbeidere, studenter, arbeidsledige, hjemmeværende kvinner osv. i kampen for å vende de indre motsetningene i det italienske samfunnet til proletariatets fordel. Deres aksjoner og analyser av klassekomposisjonen og dynamikken i klassekampen står igjen som ett av de mest interessante bidragene til europeisk venstreside på 1970-tallet.

Opprøret tar Berardi for seg hvordan finansmakten i dag er basert på en utbytting av prekariøst, kognitivt arbeid, og hvordan økonomien har blitt abstrakt, løsrevet fra fysiske varer og arbeidstid. I dag er det språk og penger, ikke kropper, som produserer mer verdi, hevder han. Språket er redusert til valuta, og den samfunnsmessige adferden er fanget i faste og ufravikelige interaksjonsmønstre som styres av globale grensesnitt.

I møte med denne altomfattende og automatiserte nyliberalistiske virkeligheten snakker han om poesien og stemmen som en reaktivering av den sosiale, affektive kroppen: «Det poetiske språket er insolvensen i artikulasjonsfeltet […] Insolvens innebærer ikke bare å nekte å betale kostnadene for en økonomisk krise fremprovosert av finansklassen, men også å avvise den symbolske gjelden som ligger nedfelt i den kulturelle og psykologiske normaliseringen av dagliglivet […] Den kapitalistiske dominansens historie kan ikke skilles fra produksjonen og privatiseringen av behov – det vil si frembringelsen av kulturelle og psykologiske avhengighetsvaner. Samfunnsmessig insolvens vil si uavhengighet fra den prioriteringslisten som den kapitalistiske konformiteten har pålagt samfunnet.»

Franco «Bifo» Berardi bor i Bologna og er virksom i den italiensk Autonomia-tradisjonen. Han var tidligere en nær medarbeider av Félix Guattari og har forfattet et tyvetalls bøker. I engelsk oversettelse foreligger blant annet The Soul at Work – From Alienation to Autonomy, Semiotext(e) 2009 og After the Future, AK Press 2011.

  Franco Berardi: Opprøret: Om poesi og finans
 • Forlag: Audiatur
 • Utgivelsesår: 2014
 • Kategori: Teori
 • Originaltittel: The Uprising: On Poetry and Finance
 • Oversetter: Paal Bjelke Andersen
 • Lagerstatus:
  Ikke på lager
 • ISBN: 9788293317234
 • Innbinding: Heftet

Andre kunder kjøpte også: