Bøker fra Axl Books

Kun lagervarer
Poros. Om Maria Miesenberger
I Poros. Om Maria Miesenberger närmar sig författaren och dramatikern Lars Norén ett av fotografierna i Maria Miesenbergers kända projekt... Les mer
Om Eva Hesse
"Eva Hesse är en konstnär som attraherar. Varför? Ung, vacker, ond bråd död. Magiskt och tragiskt. Alla älskar en kvinna som aldrig blir äldre... Les mer
Nordic Fashion Studies
Fashion means much more than dress. There are fashions in all aspects of life, from the time and manner of taking meals to the ways in which people... Les mer
Dialogue – On the Politics of Voice
The publication Dialogue - On the politics of Voice discusses the voice in relation to narration and performativity as well as a means of... Les mer
Om Lee Lozano
"Man skulle kunna säga såhär: Lee Lozano hade ett överskott av energi som fick henne att rastlöst pröva olika tekniker och uttryckssätt.... Les mer
Proust – Benjamin. Om fotografin

Ett stycke i På spaning efter den tid som flytt av Marcel Proust beskriver hur berättaren för första gången talar med sin älskade mormor på... Les mer
Magritte – Foucault. Om orden och tingen

Till vardags förväxlar vi inte bara språk och verklighet. Vi missar också ofta språkets materiella och rumsliga sida. Det här är en pipa,... Les mer
Nihilism, Art, Technology
Beginning in an analysis of three paradigmatic instances of the encounter between art and technology in modernism—the invention of photography, the... Les mer
Edmund Husserl
Edmund Husserl (1859-1938) är den moderna fenomenologins upphovsman, och hans program för att lägga en ny grund för filosofin och vetenskaperna... Les mer
Second Nature
With the practices of art, science and technology increasingly converging, the concepts of origins and originality raise some of the most pressing... Les mer
The Architectural Competition
The Architectural Competition: Research Inquiries and Experiences gathers 26 papers presented October 2008 at a conference on architectural... Les mer
Konsten att handla, konsten att tänka
Hannah Arendt (1906-1975) framstår som en av det förra seklets mest egensinniga och inspirerande tänkare. Till hennes mer betydande bidrag till... Les mer
Den Obönhörliga/The Inexorable
"Den lilla roboten företar en ryckig och till synes planlös resa genom rummet. Klädd i camouflagemönstrad jacka och balaklava rullar den fram och... Les mer
Lina Selander: The Space of Memory
“Making a book on Lina Selander’s works is not a far-fetched idea. As writing and traces of writing are interspersed in most of her works, and as... Les mer
En gång talade man om Staden
Atlanta, Detroit, Fagersta, Karlsruhe, Lund, New York, Norrköping, Shanghai och inte minst Stockholm. Idag talar man mer än någonsin om Staden om... Les mer
Måleriets rum
Hur ska vi förstå och förhålla oss till det abstrakta måleriet när dess gränser sedan länge förskjutits och omvärderats? Utifrån åtta... Les mer
Svar på frågan
För trettio år sedan publicerades Jean-François Lyotards "La condition postmoderne", där frågan ställdes om innebörden i arvet från... Les mer
1930|1931
1931, vid en tidpunkt då den moderna arkitekturen genomgår en avgörande internationell kris, publicerar fem av de viktigaste företrädarna för... Les mer
Deleuze och mångfaldens veck
Deleuze och mångfaldens veck innehåller texter från ett symposium som organiserades av tidskriften Material vid Artnode i Stockholm 1998 och som... Les mer
Påståenden om framtiden
Hur ser framtiden ut? Vad bygger planer för samhällets framtid på? Vilka platser, människor och verksamheter har definitivt inte med framtiden... Les mer
Konsten att gunga
Monica Sands doktorsavhandling Konsten att gunga är ett bidrag till det framväxande forskningsfältet konstnärlig forskning. Både avhandlingen... Les mer
Behind Straight Curtains
I Behind Straight Curtains presenteras en serie kritiska scener som lovsjunger queerheten och det teatrala hos arkitekten Eileen Grays byggnad... Les mer
Daylight Influence on Colour Design
Hårleman: Empirical Study on Perceived... Les mer