Hvad er fremskridt?

Med udgangspunkt i sit bidrag til den internationale essaykonkurrence Concours Rousseau, lanceret af Lettres Internationales, det franske kulturministerium og det franske udenrigsministerium i 1993, "Halvfemsernes ansigt", et essay, som blev udpeget som det bedste danske bidrag, har Gustav Barfod her samlet fem velskrevne essays om de vanskelige spørgsmål, som aktuelt bekymrer os danskere i forhold til den europæiske integration, suveræniteten, retsprincipperne, osv., og om fornuftens mulige rolle i det politisk-kulturelle panorama.

Hvad er fremskridt? er første bind i Basilisks nye serie Polis, som vil beskæftige sig med lignende emner på et lignende højt, men alment tilgængeligt niveau.

Se også: Fra Troja til Hiroshima

Uddrag

I verdenssamfundet, altså det samfund, der består af os allesammen, af summen af de mindre samfund, har retsudviklingen stået næsten stille i årtusinder, og først i vor tid forsøger vi for alvor at bestræbe os på skabelsen af internationale retssystemer. Vi forsøger at skabe et minimum af lovgivende, dømmende og udøvende magt i verdenssamfundet. Allerede i firehundredetallet før vor tidsregning refererer den mest realistiske og vel også mest interesante af oldtidens historieforfattere Thukydid til nogle ord, de magtpolitisk overlegne atheniensiske generaler skal have sagt til de underlegne beboere på øen Milos, da Athen ville underlægge sig øen:
"I den verden, menneskene lever i," sagde de atheniensiske strateger, "har retsargumenter kun vægt i det omfang, hvori de tilstedeværende modstandere er lige stærke, og hvis det ikke er tilfældet, så i det omfang de stærke udnytter deres magt, mens de svage blot makker ret." Umenneskeligt! Javel, men sådan var tilstanden rent faktisk endnu under to verdenskrige i det 20. århundrede. Men endelig netop i sidste halvdel af vort forgangne århundrede synes en gennem årtusinder forstenet folkeret at bevæge sig alligevel, og det har vi fået rig lejlighed til at konstatere, også fra udgangspunkter i dagens Danmark her og nu.

– fra "Menneskene må tage over"