Konkurrens till döds

Boken är en desillusionerad skildring av den ökande konkurrens människor utsätts för - en tävlan som inte bara gäller framgång i termer av ekonomi eller karriär utan som i hög grad handlar om att lyckas sexuellt.

Huvudpersonen är datatekniker, men föga övertygad om teknikens nytta. Han spelar sin roll i organisationen, iakttar och beskriver maktspelet i sammanträdesrummen och banaliteterna vid kaffeautomaterna. Tillsammans med en kollega, Tisserand, skickas han runt till företag i landsorten för att installera ny programvara. Under resan studerar han Tisserands fåfänga försök att vinna kärlek och sexuell framgång. Han bevittnar kollegans förnedring och finner sig slutligen tvungen att krossa hans sista illusioner.