Bøker fra Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Kun lagervarer
Tre guineas
Detta är en ny, modern översättning (2017) av detta klassiska verk av Virginia Woolf. "Hur ska vi enligt er uppfattning kunna förhindra krig?"... Les mer
Subaltern 1/2015: sorgens tid
Sorgen utgör ett grundläggande livsvillkor, och vi betraktar den gärna som oproblematisk, naturlig och med självklarhet given oss. Detta är... > Les mer
Subaltern 4/2012
Estetik, menar begreppets fader Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), är ”den sinnliga varseblivningens vetenskap”. I lika hög grad... > Les mer
Subaltern 3/2013-Mytens ljus
Teoretisk bokserie för subversiv litteratur och kultur. Utgivare: h:ström förlag. Karl Kerényi: Mytens väsen och tekniken Erich... > Les mer
Paradisfågeln
Flamländaren Louis Paul Boon kan kallas för mycket: arbetarförfattare, sedesskildrare, "ömsint anarkist", pessimist, realist, utopist,... Les mer
Subaltern 2/2013
Teoretisk bokserie för subversiv litteratur och kultur. Utgivare: h:ström förlag. Gustaf Otto Adelborg: Afsides Helena Nilsson:... > Les mer
Tankar om ett fullkomligt samhälle – Filosofiska essäer inom politik och samhälle
De essäer om politik och ekonomi som publiceras i denna volym präglas, liksom hela Humes filosofiska verk, av en strävan att göra filosofi till... Les mer
Sammanfattning av sönderfallet
När Sammanfattning av sönderfallet publicerades i Frankrike 1949 väckte boken stor uppskattning och belönades med Prix Rivarol för bästa bok... Les mer
Samlade noveller, volym 2
Detta är en nyutgåva av den andra av tre volymer med Poes samlade noveller, i kompletta nyöversättningar av Erik Carlquist. Första volymen... Les mer
Kains bok
Kains bok är ett lapptäcke av minnen från barndomens regntunga Glasgow, studier av romanskrivandets våndor och analyser av det egna psyket under... Les mer
Subaltern 2-3/2012
INNEHÅLL: Giorgio Agamben;: Om förtjänsten och olägenheten i att leva bland spöken • Maz Stirner: Spöket • Mårten Björk: Vid dödsrikets... > Les mer
Subaltern 4/2011
"I människans väsen finns en ociviliserbar kärna”, menar den tyske konservative tänkaren Arnold Gehlen i ett föredrag från 1975. Han... > Les mer
Som det brukar vara
I skuggan av det annalkande världskriget, utkom Thorsten Jonssons Som det brukar vara (1939). Därmed hade också Sverige fått sin första... Les mer
En världsomsegling under havet
Under slutet av 1860-talet skrev Jules Verne sin berömda roman om kapten Nemo, den tungsinte hämnaren, som ombord på sin teknologiskt avancerade... Les mer
Vad är tredje ståndet?
Sieyès berömda och inflytelserika pamflett Vad är tredje ståndet? skrevs det turbulenta revolutionsåret 1789 och kom att utgöra revolutionens... Les mer
Av vita element kysst
Vår tid behöver nya idéer om människan och världen och de esoteriska traditionerna utgör en skattkammare att ösa ur. Framtiden är det ... Les mer
Stella Kleve
Den svenska 1880-talslitteraturens svarta får var en ung kvinna. Tjugoett år gammal debuterade Stella Kleve med romanen Berta Funcke och inledde... Les mer
Vampyrer
Vampyrer är historien om vampyrberättelsens betydelse för människan i den västerländska kulturen från 1600- till 2000-talet. Studien beskriver... Les mer
Vampyrer
Vampyrer är historien om vampyrberättelsens betydelse för människan i den västerländska kulturen från 1600- till 2000-talet. Studien beskriver... Les mer
Jag litar inte på verkligheten
Ibland inträffar händelser som får oss att ompröva det vi vanligen brukar kalla verkligheten. Erik Lundbergs nya bok är såväl en berättelse... Les mer
Subaltern 3/2010
Vad är världen? är en av frågorna som skulle kunna ledsaga läsaren av detta nummer av Subaltern. I den antika kommentaren om skapelsens... > Les mer
De vackra kusinerna
Du och dina vackra kusiner låg och njöt i kvällssolen, på den stora stenen nere vid forsen. Ni låg utsträckta som om ni lika gärna kunnat... Les mer
Subaltern 1-2/2011
Teoretisk bokserie för subversiv litteratur och kultur. INNEHÅLL: Maruice Blanchot: Mötet med det imaginära • Lennart Sjögren: ur Den... > Les mer
Skiftande speglar
Crister Enander född 1960 i Jönköping och bor i Lund. Har framför allt studerat idé- och lärdomshistoria och har skrivit ett antal böcker, bl... Les mer