Monadologi och sociologi: texter i urval

Gabriel Tarde (1843–1904) var en av sociologins pionjärer och mycket populär under sin egen tid. Under 1900-talet tog den sociologiska disciplinen sedan en helt annan riktning när den valde att gå i Émile Durkheims fotspår, och idag är Tardes idéer så gott som bortglömda. Nu håller han på att återupptäckas och utnyttjas av en ny generation samhällsteoretiker, och för första gången finns nu denna okonventionella filosof och sociolog i svensk översättning. Den här boken består av utdrag ur hans viktigaste texter: Imitationens lagar, Publiken och opinionen, Ekonomisk psykologi, samt De sociala lagarna. Den filosofiska essän Monadologi och sociologi återges i sin helhet.