Det öppna och det säregna

Lyn Hejinian är en av USA:s mest uppmärksammade och översatta poeter ur sin generation. Hon föddes 1941 i Oakland. Hon brukar associeras med den så kallade Language-skolan i USA. Hennes essäsamling "The Language of Inquiry" (2000), ur vilken detta urval är hämtat, betraktas som en milstolpe i amerikansk essäistik med inriktning på poetik.

Andre kunder kjøpte også: